Kontakt

Der er blevet pustet nyt liv i Jyllinges stolte teaterforening

Ved generalforsamlingen d.26. april 2017 fik Gundsø Amatør Scene ny bestyrelse.


Tekst: Eva Hejlsø


Bestyrelsen 2017: Fra venstre: Suppleant Erling Berthou, sekretær og næstformand Birgit Parkhøi, børneinstruktør Kit Karling, kasserer Tommy Hansen, formand Eva Hejlsø, instruktørassistent Nadja Karling, bestyrelsesmedlem Erik Strand.

Efter 26 år har Gundsø Amatør Scene nu måtte sige farvel til den karismatiske, bannerførende og toneangivende formand Annelise Christoffersen. Hun har valgt at gå af som formand, for at komme tættere på sin datter og barnebarn i København. Hun og hendes mand, kendt som ”Stoffer” har begge lagt utroligt mange kræfter i foreningen, og der har været mange overvejelser om, hvem der kunne føre dette arbejde videre, når Annelise nu ønskede at gå af. Annelise har igennem alle årene lagt en stor ære i at lave alt lige fra at have kontakten med kommunen, skrive de flotte egnsspil, søge sponsorater, lave mad til foreningens fællesspisninger og at bage kage til børnene, når foreningen lavede børneforestillinger.


Da bestyrelsen ikke kunne finde bestyrelsesfor-mandskandidat i egne rækker, valgte de at hente Eva Hejlsø tilbage til foreningen og at pege på hende som ny formand.

Eva har spillet med i egnsspillene siden 1991, været sekretær for GAS i 7 år i den daværende bestyrelse, har hjulpet til med ombygningen af Spraglehøjgård og har altid haft en stor forkær-lighed for teater og for selve Gundsø amatør scene.

Eva er 51 år gammel, uddannet skolelærer og har hele sit liv beskæftiget sig med teater, revy, dans, musik, sang, instruktion og skrivning af især børneteaterstykker. I de sidste 4 år har hun lagt sin teaterenergi hos Gundsømagle dilettanterne og nu på 3. år som fægter og viking i Vikingespillet i Frederikssund.

Spraglehøjgård. Gundsø amatørscene holder til på Spraglehøjgård, hvor foreningens medlemmer sammen med medlemmer fra andre foreninger b.la folkedanserne, har brugt mange mandetimer, siden vi fik brugsretten til gården i 2010.

Der arbejdes stadig med nye tiltag på gården, bl.a. er der er ved at blive anlagt en minigolfbane, og haven prydes af planter, som er blevet reddet fra den gamle museumshave, inden Fjordmuseet blev nedlagt.


                          Eva Hejlsø på den flotte terrasse på  Spraglehøjgård.


Det var de store egnsspil, der i sin tid trak mange publikummer og medlemmer til foreningen. Det stoppede, da foreningen blev opsagt fra deres svampebefængte skurvogn, som kommunen havde ladet dem nøjes med i mange år bag hallen. Kræfterne skulle bruges til rydning og opbygning af Spraglehøjgård. De modne og standhaftige sled i det og blev hængende, mens andre faldt fra. Faktisk er mange af de medlemmer, som nu i 7 år har knoklet med gården, og som stadig holder ved nogle af de samme, som i 60erne startede GAS, da de for at støtte opførelsen af den daværende Jyllingehal lavede Revy.


Nyt liv og nye medlemmer. Den nye bestyrelse har allerede haft travlt i denne første uge efter valget af ny formand og konstituering af bestyrelsen, hvor Tommy Hansen også blev valgt som ny kasserer efter Merethe Gejl, som også har valgt at gå af efter mange år som kasserer.

Målet er foreløbig, at få pustet liv i nogle flere aktiviteter, og bestyrelsen har allerede her i den første uge fået flere henvendelser om nye med-lemmer, fået flere af de gamle medlemmer tilbage og er gået i gang med at lave aftaler forskellige steder om nye tiltag.

Har du lyst til at være med i Gundsø Amatørsce-ne?

Vil du spille teater eller har du lyst til at lære at lave lyd eller at sætte lys?(Sådan en mangler vi meget). Vil du hjælpe med at sy kostumer, sælge kaffe og kage, male kulisser, synge, lave revy, grine, skrive tekster, eller spille musik til vores forestillinger….? 


Skriv til Eva Hejlsø: ehejlsoe@gmail.com

eller

Tommy Hansen jetteogtommyjyllinge@gmail.com

Lad os komme i gang med alt det sjove.